מועד סיום השירות: ט"ז באלול תשע"ה (31.08.2015)

ימי חופשה אלו מגיעים למתנדבים, מתוך מכסת ימי החופשה המאושרים, במידה והוא מעוניין לקחתם. במידה ואינו מעוניין לנצלם, רשאי המתנדב לשרת בימים אלה.
* ימי חופשה אלו מגיעים למתנדב, מתוך מכסת ימי החופשה המאושרים, במידה והוא מעוניין לקחתם. במידה ואינו מעוניין לנצלם, רשאי המתנדב לשרת בימים אלו.

** חצי יום חופשה משמעותו – שהמתנדב רשאי להיעדר ביום זה כל היום ויום זה יחושב לו כחצי יום חופשה ממניין ימי החופשה.
* * * * * * * * * * *
הנחיות לגבי ימי צום:
>> מתנדבים הצמים בימי צום המתחילים בבוקר רשאים להיעדר למשך שעתיים ממקום השירות (ואינו צריך להשלימם)
>> בצום ט' באב - מתנדבים הצמים ביום זה רשאים להיעדר מהשירות באותו יום. היעדרות זו לא תקוזז מחשבון ימי החופשה השנתית.
כל האמור לעיל בתיאום מראש עם הרכז/ת במקום השירות
הבהרות לנהלי מנהלת השירות האזרחי לאומי:
>> לבחינות פסיכומטרי ולהשלמת בגרות מתנדב זכאי לשלושה ימי חופשה בשנה בסך הכל (כולל יום הבחינה).
>> בחג הסיגד, שחל בכ"ט בחשוון, בני העדה האתיופית זכאים לנצל יום חופש אחד. יום זה יירד ממכסת ימי החופשה.
>> מתנדבים אשר ימשיכו לשנת שרות לאומי לשנה שניה, בתחום הדורש הכשרה במהלך הקיץ, המתנדבים ישוחררו לימים אלו (ללא חיוב המעסיק וללא תשלום דמי כיס לבנות).
>> דמי הכיס והנסיעות יינתנו החל מתאריך ההגעה למקום השרות (החל מ- 1.9.14)
>> במקומות שרות שונים תינתן החופשה במועדים אחרים, בהתאם לצרכים ולאפשרויות ובתאום עם המתנדב, הרכזת המקומית ומקום השרות.
בהצלחה =)