במהלך השירות

  1. במהלך השירות תקבל/י דמי כיס וכלכלה אישיים שיופקדו ישירות בחשבונך. גובה דמי הכיס נקבע בהתאם לאופי השירות.
  2. יונפק לך כרטיס מתנדב אישי שיזכה אותך בנסיעה חינם ברכבת ישראל,ולהחזרי נסיעות מלאים בתחבורה ציבורית. הגוף המפעיל את המתנדבי השירות הלאומי מכסה את כל הוצאות הנסיעה של המתנדב מביתו למקום השירות ובחזרה.
  3. מתנדב שירות לאומי זכאי ל-‎15 ימי חופשה שנתיים, ועד-‎30 ימי מחלה. לוח חופשות תשע"ה.
  4. מתנדב זכאי ל -‎3 ימי חופשה בשנה (כולל יום הבחינה) לצורך בחינה פסיכומטרית או בחינת בגרות, בתאום עם המפעיל ובאישור הרכזת.
  5. ההתנדבות לשירות לאומי הוא בממוצע חודשי של לפחות ‎40 ש"ש.(במקרים מסויימים בכפוף לאישור האחראי על השירות הלאומי במנהלת השירות הלאומי, ניתן להוריד את מכסת השעות השבועית לסך נמוך עד למינימום של ‎30 ש"ש).

היעדרות משירות שלא באישור הממונים עלולה לגרום לאי הכרה בשירות

ולפגיעה בזכויות בביטוח הלאומי ובמשרד הביטחון.


בתום השירות

עם סיום השירות מעודכנים פרטיך בקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון ויעודכן בחשבונך מענק שחרור.
פיקדון אישי יועמד לרשותך לצורכי לימודים, פתיחת עסק, נישואין וכיו"ב, או בתום ‎5 שנים מיום השחרור, בכל אחד מסניפי הבנקים.


להלן נתונים אודות מענק השחרור והפיקדון האישי


תקופת השירות מענק שחרור פיקדון סה"כ
מתנדב שירות לאומי ‎12 חודשים ‎1,860 ש"ח ‎5,592 ש"ח ‎7,452 ש"ח
מתנדב שירות לאומי ‎24 חודשים ‎3,720 ש"ח ‎11,184 ש"ח ‎14,904 ש"ח


*הנתונים בטבלה צמודים למדד המחירים לצרכן וצפויים להתעדכן מעת לעת ואין לראות בהם מידע אישי.הכוונה ללימודים או לתעסוקה ע"י הקרן ולכלל ההטבות והזכויות של חיילים משוחררים.

המשלימים ‎24 חודשי שירות יהיו זכאים למענק בסך של כ- 9,000 ₪ נוספים,
בגין עבודה מועדפת (עבודה נדרשת) בהתאם לכללים המפורטים באתר.

פרטים נוספים באתר האינטרנט של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון

הקרן להכוונת חיילים במשרד הביטחון


למסיימי שירות לאומי של 24 חודשים תינתן שנת לימודים חינם
במוסדות להשכלה גבוהה שנקבעו על ידי הממשלה. לפרטים נוספים לחץ כאן

קורס פסיכומטרי במחיר מיוחד למתנדבי שירות לאומי ישראלי.